Bảo mật thông tin khách hàng là điều vô cùng quan trọng, Phương Alô luôn làm rất tốt về điều này. Chỉ có những nhân viên có đủ chức năng mới có thể xem được thông tin của khách hàng, những thông tin khi ghi nhận sẽ được lưu trữ tại hệ thống web.

Biểu mẫu liên hệ và thông tin đặt hàng

Chúng tôi lưu giữ thông tin khách hàng trên hệ thống web, chỉ có những người đủ chức năng mới có thể đọc được thông tin này.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh nhận xét của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.