Showing 1–20 of 27 results

Trả góp 0%
14,090,000 13,890,000

Quà tặng 3.700.000đ

 • TẶNG 5M ống đồng (700k )
 • 5m dây điện ( 50k)
 • 5 lần vệ sinh miễn phí từ tháng 5- tháng 10 ( 750k )
 •  Eke ( 150k )
 • CP ( 50k )
 • Combo PMH 2.000.000đ

Trả góp 0%
13,490,000 13,290,000

Quà tặng 3.700.000đ

 • TẶNG 5M ống đồng (600k )
 • 5m dây điện ( 50k)
 • 5 lần vệ sinh miễn phí từ tháng 5- tháng 10 ( 750k )
 •  Eke ( 150k )
 • CP ( 50k )
 • Combo PMH 2.000.000đ

Trả góp 0%
20,990,000 20,500,000

Quà tặng 3.900.000đ

 • TẶNG 5M ống đồng (900k )
 • 5m dây điện ( 50k)
 • 5 lần vệ sinh miễn phí từ tháng 5- tháng 10 ( 750k )
 •  Eke ( 150k )
 • CP ( 50k )
 • Combo PMH 2.000.000đ

Trả góp 0%
10,990,000 10,790,000

Quà tặng 3.600.000đ

 • TẶNG 5M ống đồng (600k )
 • 5m dây điện ( 50k)
 • 5 lần vệ sinh miễn phí từ tháng 5- tháng 10 ( 750k )
 •  Eke ( 150k )
 • CP ( 50k )
 • Combo PMH 2.000.000đ

14,590,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

9,690,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

8,690,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

19,900,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

11,290,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

7,790,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

8,990,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

10,990,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

8,990,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

19,990,000

 • Tặng combo PMH 2.000.000đ
 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí ống đồng tối đa 5m
 • Tặng vật tư ( ống nước, dây điện)
 • Trúng Vàng 9999

10,590,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999

10,590,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999

11,590,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999

8,690,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999

15,690,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999

9,390,000

 • Miễn phí vệ sinh máy 5 năm
 • Miễn phí công lắp đặt
 • Miễn phí tối đa 5 mét ống đồng
 • Tặng giá đỡ cục nóng ( EKE)
 • Tặng CB Panasonic
 • Miễn phí vật tư ( đây điện, ống nước)
 • Tặng combo phiếu mua hàng 2.000.000đ
 • Trúng Vàng 9999